Asiakascaset – Itella/Posti

Itella on rakensi 2008 itsensä ja toimittajaorgsanisaatioiden välille uutta partner-mallia. Innovation Partner -verkostossa teknologiatoimittajat tekivät innovaatioyhteistyötä. Innovation Partner -verkostossa kehitettiin Itellalle uusia palveluita, jotka perustuivat toimittajan teknologiaan ja osaamiseen. Tavoitteena oli, että yhteistyö synnyttää samalla kummallekin uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua.

Partnereiksi haettiin erityisesti pk- ja startup –yrityksiä Itellan kannalta strategisesti keskeisille teknologia-alueille. Itella sai uusia ideoita liiketoimintansa kehittämiseen ja voi samalla olla niiden ensimmäisiä soveltajia. Kun byrokratia toimittajan kanssa on minimoitu, voidaan erilaisia toimeksiantoja toteuttaa joustavasti ja nopeasti. Widianin vastuulla Innovation Partner -verkostossa oli mobiilipalvelujen kehittäminen.