Asiakascaset – Receptum

Valtion apteekkimonopolin rauettua Ruotsissa vuonna 2009 olemme konsultoineet Receptumia markkinointi-, myynti- ja teknologia-asioissa.