Asiakascaset – Evry

Widian tekee projektipalvelu-toimitusten yhteydessä tai erillisinä toimeksiantoina teknologia-selvityksiä, joissa käydään läpi asiakkaan jäjestelmähankkeeseen soveltuvat teknologiat ja arvioidaan niiden soveltuvuus kyseiseen hankkeenseen. Näissä selvityksissä käydään läpi esimerkiksi Back-end ohjelmistokehys, Web Application Framework ja Web Front-end Framework.