Asiakascaset – EVRYn Jydacom Työaikakirjaus ja Kulunhallinta

EVRY tuntee rakentamisen ja valmistuksen tietojärjestelmät. EVRYllä on satoja alan asiakkaita – rakennustuotteita valmistavia yrityksiä, rakennusliikkeitä ja rakennusalaa palvelevia yrityksiä.

Widian toteutti mobiilin Evryn Jydacom Työaikakirjauksen ja Kulunhallinnan palvelemaan rakennusalan toimijoita.

Jydacom Työaikakirjaus ja Kulunhallinta on Jydacomin järjestelmään integroitu mobiiliratkaisu liikkuvan työn hallintaan. Sovellus sisältää tuntikirjauksen sekä kulunhallinnan toiminnot, jotka on toteutettu liikkuvan työn tarpeet huomioiden. Sovelluksen avulla voidaan yrityksen koko tuntiprosessi sähköistää työmaalta lähtien aina palkanmaksuun saakka. Ohjelma sisältää mobiilisovelluksen työntekijöiden käyttöön sekä websovelluksen työnjohdon työkaluksi laajempaan työmaan toimintojen hallintaan.

Sovellukset on integroitu Jydacom-toiminnanohjausjärjestelmään. Työntekijät syöttävät tunti-tapahtumat sekä erilaiset korvaukset ja kilometrit kätevästi mobiilisovelluksella muodostaen samalla leimaukset työmaan kulunhallintaan. Työnjohtaja saa tuntitapahtumat tarkastettavaksi valmiiksi sähköisessä muodossa. Työmaan alihankintaketjun kulkulupien hallinta tapahtuu kätevästi mobiililaitteilla. Järjestelmässä on käytettävissä myös reaaliaikainen paikalla-oloseuranta sekä kulunhallinnan raportit. Työtekijäilmoituksia varten palvelu siirtää läsnäolotieot Jydacom-toiminnanohjausjärjestelmään josta ne siirtyvät verottajalle. Järjestelmässä hyödynnetään sijainti-tietoa esimerkiksi tuntikirjauksissa, kulunhallinnan leimauksissa sekä työmaalle navigoinnissa.

Järjestelmällä voidaan myös kerätä työntekijöiden pätevyystietoja  ja se on myös integroitu Suomen Tilaajavastuun Taitorekisteriin. Järjestelmä mahdollistaa myös perehdytysten tekemisen sähköisesti.