Asiakascaset – Tofuture

Tofuture tarjoaa suuryhteisöille ja muille sivilisaationsa hyvää ajatteleville vastuullisuustoiminnan ja riskienhallinan tietojen haltuunoton, toiminnan kehittämisen ja tulosten todentamisen SaaS- palveluita. Tofuturen tarjonta avustaa lukuisten taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun säädösten ja ohjeistojen noudattamisessa ja edistymisen raportoinnissa.

Tofuture fokusoi valtatrendejä ennakoiden Integroituun raportointiin ja tekoälyyn vastuullisuus-toiminnan huomion painottuessa yritysarvon jalostamiseen. Tavoitteiden kohdistaminen nopeaan reagointiin ja tulevaan onnistumiseen historiatietojen todentamisen ohella näkyy valituissa kehitys-aloitteissa. Palvelujen vaikuttavuutta vahvistamaan Tofuture tarjoaa johtavaa raportointidyna-miikkaa ja ajasta ja paikasta riippumatonta mobiilia toiminnallisuutta.

Widian on mieluinen kumppani, kun Tofuturen palvelutarjontaan tuodaan myös mobiilipääsy. Tiedon haltuunotto toimivan organisaation puitteissa ajankohtaistuu tällä hankkeella. Widian- yhteistyö on erityisen tervetullutta integroidun verkostoitumisen tavoittaessa suuren yleisön. Widianin vankka asema Whistle Blower alueella houkuttelee etenemään vastuullisuusverkostossa myös toimivan organisaation ulkopuolelle.