Asiakascaset – Receptum (TODO: TRANSLATE IN ENGLISH)

Valtion apteekkimonopolin rauettua Ruotsissa vuonna 2009, pienet erikoisapteekit ja lähiöapteekit olivat uusi ilmiö. Kun Ruotsi luopui apteekkimonopolistaan, sai kuka tahansa perustaa apteekin.  Ongelmaksi muodostui se, että IT-järjestelmien toimittajat eivät olleet varautuneet pienten apteekkien nousuun Ruotsissa.

Apteekkimonopolin rauettua valtion Apoteket AB:ssa käytössä ollut IT-järjestelmä myytiin, mutta vanha järjestelmä ei taipunut pienten apteekkien tarpeisiin tai maksukykyyn. Hinta oli sama niin isoille apteekkiketjuille kuin yhden hengen apteekkiyrittäjille. Uudet apteekit eivät olisi pystyneet edes aloittaa toimintaansa ilman Receptumia. Widian toimi usean vuoden ajan Receptumin konsulttina ja osaltaan mahdollisti uusien apteekkien toiminnan käynnistymisen Ruotsissa.