Civiport on Widianin kehittämä yhteisöille ja yrityksille tarkoitettu palvelu. Palvelu koostuu älypuhelinsovelluksesta ja selaimen kautta käytettävästä hallintakäyttöliittymästä.

Civiport on pilvipalvelu erilaisten havaintojen keräämiseen, analysointiin ja jakamiseen. Civiportilla voidaan kerätä havaintoja suurelta yleisöltä, yrityksen omalta henkilöstöltä, yhteistyökumppaneilta tai asiakkailta.

Saadut havainnot kerätään yhteen palvelukokonaisuuteen, jossa ne on helppo analysoida ja jakaa asianomistajille toimenpiteitä varten. Palvelu skaalautuu muutaman henkilön pienkäytöstä ison organisaation kattavaan käyttöön tai jopa kokonaisen toimialan käyttöön.

Civiport-palvelun avulla yritys tai yhteisö pystyy tehokkaammin reagoimaan suuren yleisön, oman henkilöstön tai yhteistyökumppanien tekemiin havaintoihin. Civiport on nopea ja helppo tapa käsitellä havaintoja.

Civiport-hyödyt

Civiportilla kuka tahansa voi raportoida havaintoja ja seurata tekemiensä havaintojen tilaa.

Palvelu on helppo käyttää   Havaintoja tulee paljon ongelmaan
Välitön raportointi  Nopeampi vasteaika ongelmaan
Kuva, paikkatieto ja aika  Täsmällinen analyysi
Helppo käyttöönotto   Aloita pienesti, levitä nopeasti
Kaksisuuntainen kommunikointi  Motivoi ja palkitsee

Fiksaa kaupunki

Kaupungit ja kunnat voivat hyödyntää Civiport-palvelua havaintokanavana. Kuntalaiset ja kunnan työntekijät voivat raportoida Civiportin avulla helposti ja nopeasti havaitsemistaan ongelmista ja häiriöistä.

Civiportilla kerätyn informaation avulla kaupunki pystyy ennaltaehkäisemään suurempia vahinkoja, parantamaan omia palveluitaan ja nostamaan asukas-tyytyväisyyttään. Civiport-palvelu voidaan ottaa käyttöön helposti ja nopeasti SaaS-palveluna. Civiport-palvelu perustuu pilviteknologioiden käyttämiseen, joka puolestaan mahdollistaa palvelun joustavan skaalautumisen.

Asukkaat tai kaupungin työntekijät voivat Civiportilla helposti raportoida esimerkiksi kiinteistöihin, ilkivaltaan, katujen kuntoon, kyltteihin/opasteisiin, leikki-ja liikuntapuistoihin, liikennemerkkeihin, metsiin-, puistoihin-, töhryihin, katuvaloihin, liikennevaloihin tai roskaamiseen liittyviä havaintoja.

Havaintojen tekijät näkevät puhelimestaan tekemänsä havainnot ja niiden tilan. Kaupungin edustaja voi kommunikoida havainnon tekijän kanssa Civiportilla ja pyytää tätä vaikka ottamaan uuden kuvan kohteesta.
Kaupunki voi halutessaan lähettää tiedotteita joko kaikille havainnoitsijoille tai valituille havainnoitsijaryhmille. Tehdyistä havainnoista voidaan keskustella Civiport-palvelussa kaikkien niiden kesken, joille on määritelty oikeus päästä Civiportin selainnäkymään.

Kun on päätetty mitä havainnon perusteella halutaan tehdä, havainto analysointikommentteineen siirretään havaintopalvelun sisällä uuteen ryhmään, jolloin se näkyy ko. ryhmän käyttäjille uutena havaintona. Arvioitu havainto voidaan myös lähettää palvelusta sähköpostina kaupungin työntekijälle tai ulkopuolisille palvelun tarjoajille. Haluttaessa havainto voidaan reitittää myös suoraan asianomistajalle.

Työmaahavainnot

Civiport mahdollistaa esimerkiksi työmaahavaintojen keräämisen, analysoinnin ja jakamisen asianomistajille tai muihin järjestelmiin. Työmaahavainnot voivat olla mm. työturvallisuushavaintoja, projektihavaintoja, valmiusastehavaintoja, laatuhavaintoja, puutehavaintoja, materiaalihavaintoja sekä parannusehdotuksia ja lisätyövinkkejä.

Palautekanava

Civiport-palvelua voi käyttää eri tyyppisiin palautteisiin. Sen avulla voivat kauppaketjun asiakkaat esimerkiksi

  • ehdottaa uusia tuotteita kaupan valikoimaan
  • kertoa kehitysideoita päivittäisen asioinnin sujuvoittamiseksi
  • viestiä heti korjaustarpeet tai epäkohdat, jotka käyttäjä huomaa
  • lähettää ruusuja ja risuja suoraan asianomaiselle taholle
  • kysyä mitä tahansa mieltä askarruttavaa kaupan, ravintolan yms. toiminnasta

Energiayhtiö

Civiport-palvelu on erinomainen asiakaspalveluväline esimerkiksi energiayhtiöiden häiriötietojen saamisen tehostamiseksi.
Mobiilisovelluksen käyttäjät pystyvät ilmoittamaan havaitsemistaan vikapaikoista sovelluksen kautta lähetetyillä kuvilla, ja näin auttaa energiayhtiöitä verkon kunnossapidossa.
Sovelluksen kautta lähetetyt kuvat käsitellään vuorokauden ympäri päivystävässä palvelukeskuksessa, jossa vikatiedot analysoidaan ja lähetetään eteenpäin kentälle korjattaviksi.
Palvelukanavan viestintä on kahdensuuntaista.

Myyntivinkki

Civiportia voi käyttää kiinteistöhuollon myyntivinkkien keräykseen. Kiinteistöhuoltoyhtiön ja sen alihankkijoiden henkilöstö voi kerätä havaintoja: kiinteistöhuomioita, kiinteistön vikailmoituksia ja turvallisuushavaintoja.

Kiinteistöhavainto

Kiinteistön asukkaat voivat tehdä Civiport-palvelulla kiiinteistöhuomioita, vikailmoituksia ja tilauksia.

Kiinteistöhuomioiden, vikailmoitusten ja tilausten tekijät näkevät puhelimestaan tekemänsä huomiot, ilmoitukset ja tilaukset sekä niiden tilan.

Huoltoyhtiö, omistaja ja havainnon tekijän voivat keskustella Civiport-palvelussa havainnoista, vikailmoituksista ja tilauksista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Huoltoyhtiö voi lähettää tiedotteita joko kaikille havainnoitsijoille tai erillisille havainnoitsijaryhmille kiinteistöhuomioista.

Moniorganisaatiohavainnointi

Civiportin moniorganisaatiohavainnointia voidaan hyödyntää esimerkiksi teknisen infran valvonnasta.

Esimerkiksi vakioreittejä kiertävät henkilöt voidaan varustaa Civiportin Moniorganisaatio -havannointipalvelulla. Tällaisella palvelulla saadaan kerättyä vakio reiteiltä paljon arvokkaita havaintoja esimerkiksi verkkoyhtiöille, vesilaitoksille, teleoperaattoreille, tieinfran ylläpitäjille, kiinteistöjen omistajille, kunnille, kiinteistöhuoltoyhtiöille, vartiointiyhtiöille ja siivousyhtiöille.

Näissä kaikissa yhteisenä nimittäjänä on työntekijän tekemä säännöllinen reitti.

Työturvallisuus

Civiport on pilvipalvelu, jolla tehostetaan työturvallisuushavaintojen keräämistä (near miss, unsafe act ja unsafe condition), analysointia ja jakamista asianomistajille. Mitä enemmän työmailla on huonosti hoidettuja asioita, sitä suurempi on vahinkojen todennäköisyys. Mitä enemmän ongelmista, vioista, virheistä ja huonosti hoidetuista asioista raportoidaan ja parannustoimenpiteitä implemoidaan sitä enemmän.